คำเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

ขบวนแห่เสด็จทางสถลมารค

ขบวนแห่เสด็จทางสถลมารค

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงเล่าว่า กระบวนเดินเท้าซึ่งเรียกว่า กระบวนราบในสมัยรัตนโกสินทร์ มีต่างกันเป็น ๔ อย่าง
๑) กระบวนเดิน ๘ สายเรียกว่า พยุหยาตราใหญ่ ใช้แห่เสด็จเลียบพระนครในงานราชาภิเษก
๒) กระบวนเดิน ๔ สาย เรียก พยุหยาตรา (สามัญ) มีเครื่องสูงกลองชนะแตรสังข์ แห่เสด็จในงานใหญ่ เช่น เสด็จไปทอดกฐิน
๓) กระบวนเดิน ๒ สาย มีเครื่องสูงกลองชนะแตรสังข์ เรียก พยุหยาตราน้อย แห่เสด็จในงานวิสามัญแต่ไม่เป็นงานใหญ่
๔) กระบวนเดิน ๒ สาย ไม่มีเครื่องสูงเรียกแต่ว่า กระบวนราบ แห่เสด็จโดยปรกติ

ในสมัยรัชกาลที่ ๖ เมื่อมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเฉลิมพระราชมณเฑียร พ.ศ. ๒๔๕๓ เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยกระบวนราบ
แต่ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภช พ.ศ. ๒๔๕๔ เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามอย่างเต็มยศเป็นกระบวนพยุหยาตราใหญ่

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จำนวนการเข้าชม 649 ครั้ง