คำเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

บุษบกมุขเด็จพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

บุษบกมุขเด็จพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

คำว่า บุษบก หมายถึง เรือนยอดแบบหนึ่ง มีขนาดต่าง ๆ กัน เป็นอย่างเรือนโถง ใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ในพระราชพิธีหรือประดิษฐานปูชนียวัตถุ [ปู-ชะ-นี-ยะ-วัด-ถุ]
เช่น พระพุทธรูป คำว่า มุขเด็จ หมายถึง อาคารโถงขนาดเล็กที่ต่อออกมาจากหน้าพระที่นั่ง เป็นที่เสด็จออกของพระมหากษัตริย์
ส่วนคำว่า พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เป็นชื่อพระที่นั่งในพระบรมมหาราชวัง
 
มุขเด็จด้านหน้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมีบุษบกตั้งอยู่กลางมุข เป็นที่สำหรับเสด็จออกในงานพระราชพิธีอันเป็นมหาสมาคมหรือเสด็จออกให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๔ มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภช พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จออกประทับ ณ พระที่นั่งบุษบกที่มุขเด็จพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนี้
เพื่อพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ข้าราชการทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนที่มิได้มีตำแหน่งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทบนพระมหาปราสาท กราบบังคมทูลพระกรุณาแสดงความสวามิภักดิ์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
จำนวนการเข้าชม 523 ครั้ง