คำเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

พระแท่นราชบรรจถรณ์

พระแท่นราชบรรจถรณ์

พระแท่นราชบรรจถรณ์ เป็นพระแท่นบรรทมของพระมหากษัตริย์ที่ทรงรับราชสมบัติบรมราชาภิเษกตามราชประเพณี
แล้วจัดพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียรซึ่งเปรียบเหมือนขึ้นบ้านใหม่ต่อเนื่องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระแท่นราชบรรจถรณ์ประดิษฐานในพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานองค์ทิศตะวันออกภายในพระที่นั่งกั้นพระฉากลายทองบุตาด แบ่งเป็นห้อง ๆ ในพระฉากประดิษฐานพระแท่นราชบรรจถรณ์
ซึ่งเคยเป็นที่บรรทมของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หน้าพระแท่นราชบรรจถรณ์ทอดพระแท่นลด สำหรับประทับเพื่อทรงรับพระแส้หางช้างเผือกผู้ จั่นหมากทอง และกุญแจทอง
แล้วเสด็จขึ้นบนพระแท่นราชบรรจถรณ์ ทรงเอนพระองค์ลงบรรทมเป็นพระฤกษ์ เหนือพระแท่นราชบรรจถรณ์แขวนพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร [พฺระ-นบ-พะ-ปะ-ดน-มะ-หา-สะ-เหฺวด-ตะ-ฉัด] กางกั้น
ส่วนห้องติดกันเป็นห้องทรงเครื่อง ตั้งพระแท่นสำหรับประทับราบทอดเครื่องสรงพระพักตร์และเครื่องพระสำอาง เหนือพระแท่นแขวนพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรกางกั้น

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จำนวนการเข้าชม 1,763 ครั้ง