คำเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมีชื่อเต็มว่า พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหยสูรยพิมาน [อำ-มะ-ริน-วิ-นิด-ไฉ-มะ-ไห-สู-ระ-ยะ-พิ-มาน] สร้างต่อเนื่องกับพระที่นั่งไพศาลทักษิณทางด้านเหนือ
ยกพื้นสูงจากพื้นดินเล็กน้อย มีพระปรัศว์ [พฺระ-ปะ-หฺรัด] ซึ่งเป็นอาคารขนาดเล็กกว้างยาวเท่ากันขนาบซ้ายขวา และมีพระที่นั่งโถงสร้างต่อเนื่องกับองค์พระที่นั่งทางด้านเหนือซึ่งเป็นด้านหน้า
หลังคาองค์พระที่นั่งรวมทั้งส่วนที่ต่อเนื่องมุงกระเบื้องเคลือบ ประดับด้วยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้าบันองค์พระที่นั่งจำหลักเป็นรูปพระอินทร์
ประทับเหนือวิมานปราสาทสามยอด ล้อมด้วยลายกระหนกก้านขดหัวนาคเช่นเดียวกับพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน [จัก-กฺระ-พัด-พิ-มาน] และพระที่นั่งไพศาลทักษิณ

พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย เป็นพระที่นั่งท้องพระโรงสำหรับเสด็จออกฝ่ายหน้า เช่น เสด็จออกมหาสมาคม เสด็จออกขุนนาง
เสด็จออกทรงบำเพ็ญพระราชกุศลต่าง ๆ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [บอ-รม-มะ-รา-ชา-พิ-เสก] ตั้งแต่รัชกาลที่ ๒ เป็นต้นมา

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จำนวนการเข้าชม 810 ครั้ง