ข้อปฏิบัติ 

การให้บริการห้องน้ำ และห้องสุขาเคลื่อนที่

เพื่อรองรับประชาชน
ในการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค และขบวนราบ
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราชการ ๒๕๖๒ ดังนี้

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ได้จัดเตรียมรถสุขา จำนวน ๕๔ คัน ให้บริการ ๒๒ จุด และติดตั้งตู้สุขา ๒ จุด รวม ๒๐ ตู้ ดังนี้

วัดราชาธิวาส  มทร. พระนคร  ธนาคารแห่งประเทศไทย (ใต้สะพานพระราม ๘ )  ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย  วัดสามพระยาวรวิหาร วัดมกุฏกษัตริย์  วัดเทวราชกุญชร ท่าวาสุกรี พิพิธภัณฑ์บางลำพู
สวนสันติชัยปราการ ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า(ฝั่งพระนคร) สนามหลวง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แฟลต ทบ. ท่าช้าง พิพิธภัณฑ์เหรียญ  พระแม่ธรณีบีบมวยผม ลานจอดรถกองสลาก
สวนนคราภิรมย์ ด้านหลังสวนสราญรมย์ สน. พระราชวัง  โรงเรียนพณิชยการ  สน.บวรมงคล สวนหลวงพระราม ๘  วัดคฤหบดี สน.บางยี่ขัน ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๕๒ ใต้สะพานพระราม ๘
ลานริมน้ำท่าเรือพระปิ่นเกล้า ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า (ฝั่งธนบุรี) วัดระฆังโฆสิตาราม วัดอมรินทรารามวรวิหาร วัดเครือวัลย์วรวิหาร วัดอรุณราชวราราม วัดกัลยาณมิตร หอประชุมทหารเรือ
หอสมุดเมือง  ลานคนเมือง  ถนนพระสุเมรุ (ข้างบริษัทเทเวศร์ประกันภัย) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สน.นางเลิ้ง
กระทรวงคมนาคม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  กระทรวงศึกษาธิการ ลานพลับพลา ฯ และกองทัพภาคที่ ๑
 
จำนวนการเข้าชม 2,350 ครั้ง