ข่าวประชาสัมพันธ์ 

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

รายละเอียดกิจกรรมงาน “วันพ่อแห่งชาติ”


 

การแสดงของเด็กและเยาวชน
การแสดง “รู้รักสามัคคี เพราะพระบริบาล” 
จัดแสดง ณ บริเวณเวทีหน้าอาคารศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม 
การแสดงละครประกอบแสงสีเสียง การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค เทคนิคการฉายวิดีโอ Mapping  ซึ่งเป็นการฉายเสมือนจริงแบบ 3 มิติ
ที่มีความละเอียดสูงไปที่พื้นผิวกำแพงของอาคารศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม มีเนื้อหาเกี่ยวกับการน้อมนำพระราชดำรัสและพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 9
จัดแสดงวันละ 2 รอบ เวลา 18.45 – 19.30 น. และ เวลา 20.30 – 21.15 น.โซนพิเศษ (โซนพระราชทาน)
บริเวณถนนสนามไชย หน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 พระราชวังสราญรมย์และหน้าทำเนียบองคมนตรี
จัดแสดงนิทรรศการโครงการในพระองค์และไตรโครงการของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เช่น
1.โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ โครงการอนุรักษ์ช้างป่า รอยต่อ 5 จังหวัด ในภาคตะวันออก
2.โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์
3.โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
 

โซนนิทรรศการนิทรรศการ
“ความดีที่แบ่งปัน”
บริเวณถนนสนามไชย สวนสราญรมย์นำเสนอผลงานของจิตอาสาพระราชทานทั้ง 77 จังหวัด ในลักษณะหอเกียรติยศ (Hall of fame)
เช่น ภาพกิจกรรมที่จิตอาสาปฏิบัติหน้าที่ตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งจิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ จิตอาสาเฉพาะกิจ นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.) และมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
 
การออกร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม “เลิศลิ้มชิมรส เหนือจรดใต้”
การออกร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม “เลิศลิ้มชิมรส เหนือจรดใต้” ซึ่งจะจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ภายในสวนสราญรมย์ เป็นร้านที่มีชื่อเสียงจากทั่วทุกภาคของประเทศ จำนวนกว่า 40 ร้าน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสาธิตการประกอบอาหาร
วันละ 1 ชุด พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการชิมและประกอบอาหาร เวลาสาธิต 17.00 -18.00 น.
อีกทั้งยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านวันละ 1 ชุด เวลา 18.00 – 19.00 น.
นอกจากนั้นมีการจำหน่ายสินค้า OTOP และจำหน่ายอาหารจากกลุ่มผู้ประกอบการของกรมการพัฒนาชุมชนและกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
และยังมีการออกร้านจำหน่ายอาหารทานเล่นและเครื่องดื่ม ตลอดแนวถนนสนามไชย ใช้ชื่อ “เดินชิมริมทาง”นิทรรศการ “ความสุขที่พ่อให้” 
บริเวณถนนสนามไชยตลอดเส้นทาง ตั้งแต่หน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 พระราชวังสราญรมย์
จัดแสดงเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริและพระอัจฉริยภาพในด้านต่าง ๆ ของรัชกาลที่ 9กิจกรรม “วัยใสปล่อยพลัง ปังสุดใจ”
จัดที่ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
กิจกรรมสำหรับนำเสนอผลงานสร้างสรรค์/การสาธิต/การสอนหลักสูตรระยะสั้น ของเด็กและเยาวชน
ที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้อื่นจำนวนการเข้าชม 889 ครั้ง