ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ชาวนราธิวาส ประมาณ 2,000 คน ร่วมแสดงพลังปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

วันนี้ (25 ต.ค. 63) กลุ่มประชาชนชาวนราธิวาส ประมาณ 2,000 คน สวมใส่เสื้อสีเหลือง ถือพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ธงชาติไทย ธงตราสัญลักษณ์ วปร. ร่วมเดินขบวนรณรงค์ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ จากบริเวณหน้าสนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาส
ไปตามเส้นทางถนนสุริยะประดิษฐ์ ถึงบริเวณวงเวียนนกสันติภาพอำเภอเมืองนราธิวาส ขณะเดียวกัน มีรถแห่เปิดเพลง "ต้นไม้ของพ่อ" นำขบวนตลอดเส้นทาง ตัวแทนประชาชนได้กล่าวเทิดทูน ปกป้อง สถาบันพระมหากษัตริย์
โดยชาวนราธิวาส รักพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์และได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
จากนั้น กลุ่มประชาชนได้เดินขบวนกลับไปยังสนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาส ก่อนแยกย้ายกันกลับ บางส่วนได้ช่วยกันเก็บขยะด้วย ซึ่งตลอดการจัดกิจกรรมมีกำลัง 3 ฝ่าย
ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง บูรณาการดูแลความเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

 
 
 
 
จำนวนการเข้าชม 778 ครั้ง