ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ชาวจังหวัดชัยนาทกว่า 6,700 คน พร้อม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 8 อำเภอ แสดงพลัง ยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงค์ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

เมื่อช่วงเย็นวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติศาลากลางจังหวัดชัยนาท มีประชาชนชาวจังหวัดชัยนาทรวมกว่า 6,700 คน
ร่วมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีเหลือง พร้อมธงชาติไทยและพระบรมฉายาลักษณ์ 
 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พร้อมป้ายข้อความ แสดงพลัง ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยร่วมกันร้องเพลงชาติไทย เพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชันย์
หลังจากนั้นร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 
เลขาธิการสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย ในฐานะนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดชัยนาท กำนันตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์
ได้กล่าวแสดงเจตจำนงค์ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ขอให้ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้มีพฤติการณ์จาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์
และชาวชัยนาทจะร่วมกันป้องป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยชีวิต

 
หลังจากนั้นตัวแทน กำนันผู้ใหญ่บ้าน จาก 8 อำเภอ มอบหนังสือแสดงเจตนารมณ์ ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
แก่นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เพื่อขอให้ทางจังหวัดดำเนินการกับผู้มีพฤติกรรมจาบจ้วงสถาบันต่อไป

จำนวนการเข้าชม 250 ครั้ง