ข่าวประชาสัมพันธ์ 

สำนักพระราชวัง เปิดเข้าชมพระบรมมหาราชวัง ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

สำนักพระราชวัง เปิดเข้าชมพระบรมมหาราชวัง ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
 
สำนักพระราชวัง มีประกาศจะเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว 
ตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. 
 
หลังต้องปิดการเข้าชมชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)
 
ชาวไทยเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ชาวต่างชาติ  ซื้อบัตรเข้าชมราคา ๕๐๐ บาท

 
 
จำนวนการเข้าชม 320 ครั้ง