ข่าวประชาสัมพันธ์ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานถุงพระราชทาน โดยหน่วยงานต่างๆ ร่วมช่วยกันบรรจุและเชิญถุงพระราชทาน ๕,๐๒๘ ถุง มอบให้แก่ประชาชนในจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานถุงพระราชทาน ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓
โดย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา ๙๐๔ จิตอาสาพระราชทาน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

ร่วมช่วยกันบรรจุสิ่งของพระราชทาน และเชิญถุงพระราชทาน ๕,๐๒๘ ถุง ให้ประชาชนในพื้นที่ชุมชนอำเภอบางกรวย
อำเภอบางบัวทอง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี

จำนวนการเข้าชม 341 ครั้ง