ข่าวประชาสัมพันธ์ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานถุงพระราชทาน ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ ตั้งแต่วันที่ ๕ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานถุงพระราชทาน ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ ตั้งแต่วันที่ ๕ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓
โดยมีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ร่วมช่วยกันบรรจุสิ่งของพระราชทาน และเชิญถุงพระราชทาน จำนวน ๑๐๓,๒๙๑ ชุด ให้แก่ประชาชน ๕๖๔ ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนการเข้าชม 293 ครั้ง