ข่าวเด่น 

การอัญเชิญเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ ลงน้ำ และเลื่อนเรือพระที่นั่งฯ มาเทียบท่าบริเวณท่าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี และการพายเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ ไปยังอู่หมายเลข ๑ อธบ.อร.

เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๑๕ น.
น.อ.เกษม เอี่ยมสุพรรณ ผอ.กรล.ขส.ทร.
น.อ.ณัฐวัฏ อร่ามเกลื้อ รอง ผอ.กรล.ขส.ทร.
ได้นำกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธีจากแผนกเรือราชพิธี กรล.ขส.ทร.
ไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี
ในการอัญเชิญเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ลงน้ำ
จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี
เพื่อพายไปยังอู่หมายเลข ๑ อธบ.อร. ในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
 
 
 
 
 
ต่อมาในเวลา ๐๖.๐๕ น. วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
น.อ.ณัฐวัฏ อร่ามเกลื้อ รอง ผอ.กรล.ขส.ทร.
ได้นำกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธีจากแผนกเรือราชพิธี กรล.ขส.ทร.
ไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี ในการพายเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ ไปยังอู่หมายเลข ๑ อธบ.อร.
เพื่อเตรียมเรือพระที่นั่ง และเรือประกอบในขบวน ในการเสด็จเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
 
 
 
 
ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก Facebook : เรือพระราชพิธี
http://www.facebook.com/royalbargesthailand/
จำนวนการเข้าชม 2,689 ครั้ง