ข่าวเด่น 

การอัญเชิญเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช ลงน้ำ และเลื่อนเรือพระที่นั่งฯ มาเทียบท่าบริเวณท่าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี และการพายเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช ไปยังอู่หมายเลข ๑ อธบ.อร.

เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๐.๒๐ น.
น.อ.ณัฐวัฏ อร่ามเกลื้อ รอง ผอ.กรล.ขส.ทร.
ได้นำกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธีจากแผนกเรือราชพิธี กรล.ขส.ทร.
ไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี
ในการอัญเชิญเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช ลงน้ำ
จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี
เพื่อพายไปยังอู่หมายเลข ๑ อธบ.อร. ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 
 
 
 
 
ต่อมาในเวลา เวลา ๐๘.๕๕ น. วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
น.อ.ณัฐวัฏ อร่ามเกลื้อ รอง ผอ.กรล.ขส.ทร.
ได้นำกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธีจากแผนกเรือราชพิธี กรล.ขส.ทร.
ไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี
ในการพายเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช ไปยังอู่หมายเลข ๑ อธบ.อร.
เพื่อเตรียมเรือพระที่นั่ง และเรือประกอบในขบวน ในการเสด็จเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

 
 
 
 
 
สามารถติดตามกำหนดการอัญเชิญเรือพระราชพิธีลงน้ำ เพื่อลากจูงไปยังอู่หมายเลข ๑ และอู่หมายเลข ๒ อธบ.อร. ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ได้ที่

 

จำนวนการเข้าชม 1,939 ครั้ง