ข่าวเด่น 

วิดีทัศน์ประวัติศาสตร์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

วันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
เสด็จขึ้น ณ ท้องพระโรง พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
โดยมีพระบรมวงศานุวงศ์ พระราชวงศ์ และองคมนตรี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ผู้แทนทุกหมู่เหล่าเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท พระราชทานพระบรมราชวโรกาส
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรีและคณะกรรมการกลางอิสลาม และผู้นำศาสนาทั้งหลาย
กับทั้งผู้แทนคณะพาณิชย์ ๔ คณะ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล
แล้วจึงเสด็จออก ณ สีหบัญชร ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ ๒๑ นัด
โดยมีพสกนิกรที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ เปล่งเสียง "ทรงพระเจริญ" ดังกึกก้องทั่วอาณาบริเวร

จำนวนการเข้าชม 834 ครั้ง