ข่าวเด่น 

ตัวอย่างการใช้ถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ตัวอย่างการใช้ถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
(เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงช่วงครึ่งวันเช้าของวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

ตัวอย่างการใช้ถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

(เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ได้ตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

โดย สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

จำนวนการเข้าชม 5,376 ครั้ง