ข่าวเด่น 

สมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันนี้ (๒๖ ม.ค.) เวลา ๑๗.๓๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมในเรื่องต่างๆ อาทิ โครงสร้างคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ หมายกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก การจารึกสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพและแกะพระราชลัญจกร การซ่อมแซมและสร้างเครื่องใช้ และเครื่องประกอบในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก การจัดทำเหรียญที่ระลึก เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ หนังสือพระราชทานในการพระราชทานพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
 
การจัดทำน้ำอภิเษก การจัดริ้วขบวนและริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ การเตรียมแผนการจัดการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทของคณะบุคคลและประชาชนในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก การกำหนดชื่องานภาษาไทยและภาษาอังกฤษและเขตการจัดงานเฉลิมพระเกียรติและแนวปฏิบัติในการเฉลิมพระเกียรติ และการจัดทำตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นไปตามโบราณราชประเพณีและสมพระเกียรติอย่างสูงสุดโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ ๔ ถึง ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

 

จำนวนการเข้าชม 1,896 ครั้ง