ข่าวเด่น 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสนี้ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา 
ณ อาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

ในโอกาสนี้ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จพร้อมโบกธงชาติ ธงอักษรพระปรมาภิไธย วปร. ธงอักษรพระนามาภิไธย สท. อย่างเนื่องแน่น


 
ขอขอบคุณภาพจาก : มติชน , สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๘ กาญจนบุรี และ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จำนวนการเข้าชม 346 ครั้ง