ข่าวเด่น 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงเยี่ยมประชาชนและผู้ป่วยที่มารับการตรวจรักษา หลังพิธีพระราชทานกระบี่และปริญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเยี่ยมประชาชนและผู้ป่วยที่มารับการตรวจรักษา
หลังพิธีพระราชทานกระบี่และปริญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐมจำนวนการเข้าชม 309 ครั้ง