ข่าวเด่น 

ในหลวง-พระราชินี ทรงเยี่ยมราษฎรและเสด็จเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

 วันที่ ๑๐ พ.ย. ๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี
ณ ที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดอุดรธานี  อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
ในโอกาสนี้ทรงเยี่ยมราษฏรจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียงที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ ด้วยรอยยิ้ม ความปลื้มปีติ และเสียงทรงพระเจริญอย่างกึกก้อง 
 

จำนวนการเข้าชม 608 ครั้ง