ข่าวเด่น 

ในหลวง และพระราชินี ทรงเยี่ยมราษฏร บริเวณหน้าวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

วันนี้ (๑ พ.ย. ๖๓) หลังจากทรงเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจ ไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝน เป็นเครื่องทรงฤดูหนาว ถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญทรงเยี่ยมประชาชน ที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท โดยทรงพระดำเนินจากศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
ไปตามถนนจักรีจรัณย์ ออกประตูวิเศษไชยศรี เลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระลาน มุ่งหน้ายังถนนพระราชดำเนินใน ไปยังบริเวณษหน้าศาลหลักเมือง ตลอดเส้นทางที่ทรงพระราชดำเนิน ทรงเยี่ยมประชาชนอย่างใกล้ชิด
ประชาชนต่างปลื้มปีติและเปล่งเสียงถวายพระพร “ทรงพระเจริญ” อย่างกึกก้อง ด้วยซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้น สมควรแก่เวลาเสด็จพระราชกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

จำนวนการเข้าชม 587 ครั้ง