ข่าวเด่น 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตั้งเปรียญธรรม ๙ ประโยค และเปรียญธรรม ๖ ประโยค แก่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค และเปรียญธรรม ๖ ประโยค

วันนี้ (๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓) เวลา ๑๖.๔๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตั้งเปรียญธรรม ๙ ประโยค และเปรียญธรรม ๖ ประโยค
แก่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค และเปรียญธรรม ๖ ประโยค ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง
โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ สิริวิบูลยราชกุมาร โดยเสด็จในการนี้ด้วย
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
 
 
Today(14 October 2020) at 16.40, His Majesty the King and Her Majesty the Queen accompanied by Her Royal Highness the Princess Rajasarinisiribajra Majavajrarajadhida and His Royal Highness Prince Dipangkorn Rasmijoti Sirivibulyarajakumar presided over a religious ceremony at the Temple of the Emerald Buddha, the Grand Palace, Bangkok, Thailand.
 
Long Live The King and the Queen

จำนวนการเข้าชม 375 ครั้ง