รูปภาพ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท และพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ สีหบัญชร
พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท และพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562
 
Download : https://drive.google.com/open?id=1Bipg_CsoqIoUumNAev6uocbvWQ9-OMll

จำนวนการเข้าชม 23,118 ครั้ง