รูปภาพ 

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 พระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก พิธีสรงพระมุรธาภิเษก พิธีถวายน้ำอภิเษก

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 พระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก พิธีสรงพระมุรธาภิเษก พิธีถวายน้ำอภิเษก

(ภาพพระราชทาน)

 

Download : https://drive.google.com/open?id=1ZHCEcq_DizRFnGhLH17iXb1YHzE2ksyh

จำนวนการเข้าชม 9,389 ครั้ง