รูปภาพ 

ภาพประวัติศาสตร์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระรัตนตรัย และถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
นมัสการพระรัตนตรัย ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย 
ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ ณ หอพระธาตุมณเฑียร
วันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระรัตนตรัย และถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ จุดเทียนชัย
พระสงฆ์ทรงสมาณศักดิ์ประกาศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 
ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่ : https://drive.google.com/open?id=1vicKcaOX3aZNs7xEz8yBpZ3ftsimZAbN
 
 

จำนวนการเข้าชม 10,834 ครั้ง