รูปภาพ 

ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ (เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค)

๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

จำนวนการเข้าชม 235 ครั้ง