รูปภาพ 

ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ (เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค และเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล)

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนการเข้าชม 3,140 ครั้ง