รูปภาพ 

ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ (พิธีเสกน้ำอภิเษกรวมจากกรุงเทพมหานคร และ ๗๖ จังหวัด และจารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ แกะพระราชลัญจกร)

๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ เสกน้ำอภิเษกรวมจากกรุงเทพมหานคร และ ๗๖ จังหวัด
 
 
 
 
 
๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ เชิญคนโทน้ำอภิเษก จากวัดสุทัศนเทพวรารามไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ จารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ แกะพระราชลัญจกร
 
 
 
 
 

 

จำนวนการเข้าชม 733 ครั้ง