รูปภาพ 

การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตรา ทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

Link Download Google Drive : https://drive.google.com/open?id=1Gu-m5t6ZH3A65sJmz7uBChQ1pTNPqIBV

 

จำนวนการเข้าชม 66,961 ครั้ง