หมวดข้อมูลเกี่ยวกับพระราชพิธีเบื้องปลาย 

การแต่งกายของผู้ประจำเรือในริ้วขบวนพยุหยาตราชลมารค ชุด ฝีพาย และผู้ควบคุมเรือ

การแต่งกายของเจ้าหน้าที่ประจำเรือ พระราชพิธีในขบวนพยุหยาตราชลมารค มีดังนี้
 
นายเรือ

- หมวกทรงประพาสโหมดเทศยอดเกี้ยว
- เสื้อโหมดเทศสีฟ้า
- ผ้าม่วงเชิง
- เข็มขัดภู่ไหมแดงและสายกระบี่ แถบทองเล็ก
- ถุงเท้ายาวสีขาว
- รองเท้าหนังสีดำ

นายเรือ

 
- หมวกทรงประพาสโหมดเทศยอดเกี้ยว
- เสื้อโหมดเทศสีน้ำเงิน
- ผ้าม่วงเชิง
- เข็มขัดภู่ไหมแดงและสายกระบี่ แถบทองเล็ก
- ถุงเท้ายาวสีขาว
- รองเท้าหนังสีดำ
 
นายท้ายคนกำกับ
 
 
 
- หมวกทรงประพาสโหมดเทศยอดเกี้ยว
- เสื้อโหมดเทศสีเขียว
- ผ้าเกี้ยวลาย
- รัดประคดโหมดเทศ
- ถุงเท้ายาวสีขาว
- รองเท้าหนังสีดำ
 
ฝีพายในเรือพระที่นั่ง
 
 
- หมวกทรงประพาสกำมะหยี่สีแดงขลิบลูกไม้ใบข้าว ยอดเกี้ยว
- เสื้อสักหลาดแดงติดแถบลูกไม้ใบข้าว
- กางเกงรูเซีย
- รัดประคดโหมดเทศ
- ดาบกำมะลอขลิบลูกไม้ใบข้าว
- ถุงเท้ายาวสีดำ
- รองเท้าหนังสีดำ
 
ฝีพายในเรือเอกไชยเหินหาว และเรือเอกไชยหลาวทอง

 
- หมวกหูกระต่ายแดงขลิบลูกไม้ใบข้าว
- เสื้อขาวขลิบคอ ข้อมือเหลืองแดง
- กางเกงริ้วทางแดง
- รัดประคดแดงดอกขาว
- ถุงเท้ายาวสีดำ
- รองเท้าหนังสีดำ
 
ฝีพายใน เรือทองขวานฟ้า เรือทองบ้าบิ่น เรือดั้ง และเรือตำรวจ
 
 
- หมวกทรงประพาสสีดำขลิบแดง ยอดเปลว
- เสื้อดำขลิบแดง
- กางเกงริ้วแดง-ดำ
- รัดประคดแดงชายพิมพ์
- ถุงเท้ายาวสีดำ
- รองเท้าหนังสีดำ
 
ฝีพายในเรือตำรวจ
 
 
- มงคลสีแดง
- เสื้อน้ำเงินขลิบแดง
- กางเกงน้ำเงินขลิบแดง
- รัดประคดแดงดอกขาว
- ถุงเท้ายาวสีดำ
- รองเท้าหนังสีดำ
 
ฝีพายในเรือรูปสัตว์

 
- หมวกสังกะสีลายยันต์ สีดำ
- เสื้อเสนากุฎ
- กางเกงริ้วทางน้ำเงิน
- รัดประคดแดงดอกขาว
- ถุงเท้ายาวสีดำ
- รองเท้าหนังสีดำ
 
ฝีพายในเรือกลอง และเรือแตงโม
 
 
- หมวกหูกระต่ายน้ำเงินขลิบเหลือง
- เสื้อขาวขลิบคอข้อมือน้ำเงิน
- กางเกงผ้าสีน้ำเงิน
- รัดประคดน้ำเงินดอกขาว
- ถุงเท้ายาวสีดำ
- รองเท้าหนังสีดำ
 
ฝีพายใน เรือดั้ง 21 และเรือดั้ง 22

 
- หมวกหูกระต่ายแดงขลิบเหลือง
- เสื้อปัสตูแดงขลิบเหลือง
- กางเกงปัสตูแดงขลิบเหลือง
- รัดประคตแดงชายพิมพ์
- ถุงเท้ายาวสีดำ
- รองเท้าหนังสีดำ

ฝีพาย

 
- หมวกสังกะสีลายยันต์ สีแดง
- เสื้อขาวขลิบคอข้อมือแดงเหลือง
- กางเกงริ้วทางแดง
- รัดประคดแดงชายพิมพ์
- ถุงเท้ายาวสีดำ
- รองเท้าหนังสีดำ
 
คนธงท้าย
 
 
- หมวกทรงประพาสโหมดเทศยอดจุก
- เสื้ออัตลัดสีแดง
- ผ้าเกี้ยวลาย
- รัดประคดโหมดเทศ
- ถุงเท้ายาวสีขาว
- รองเท้าหนังสีดำ
 
คนสัญญาณ
 
 
- หมวกหูกระต่ายแดงติดแถบลูกไม้ใบข้าว
- เสื้อขี้ไหม
- ผ้าเกี้ยวลาย
- รัดประคดโหมดเทศ
- ถุงเท้ายาวสีขาว
- รองเท้าหนังสีดำ
 
คนเห่ขานยาว
 
 
- หมวกทรงประพาสโหมดเทศยอดเกี้ยว
- เสื้อโหมดเทศสีชมพู
- ผ้าเกี้ยวลาย
- รัดประคดโหมดเทศ
- ถุงเท้ายาวสีขาว
- รองเท้าหนังสีดำ

คนถือฉัตร- หมวกลอมพอกหางเหยี่ยวแดง
- เสื้อเข้มขาบไหม
- กางเกงมัสรูไหม
- รัดประคดโหมดเทศ
- ถุงเท้ายาวสีดำ
- รองเท้าหนังสีดำ

คนวิทยุ คนขยายเสียง
 
 
- หมวกทรงประพาสโหมดเทศยอดจุก
- เสื้ออัตลัดสีเขียว
- ผ้าเกี้ยวลาย
- รัดประคดโหมดเทศ
- ถุงเท้ายาวสีขาว
- รองเท้าหนังสีดำ

จำนวนการเข้าชม 1,953 ครั้ง