หมวดข้อมูลเกี่ยวกับพระราชพิธีเบื้องปลาย 

กลองชนะเขียวลายเงิน

มีรูปร่างและส่วนประกอบเช่นเดียวกับกลองแขกและกลองมลายู แต่ตัวกลองสั้นและอ้วนกว่ากลองทั้งสอง ดังกล่าวตามลำดับ
จุดเด่นคือมีการทาสีเขียว เขียนลายสีเงินไว้ที่ตัวกลองและที่หน้ากลองด้วย เวลาตีใช้ไม้งอโค้งตีเหมือนกลองมลายู
แต่เดิมคงใช้กลองชนิดนี้ตีเป็นจังหวะ ในการฝึกหัดเพลงอาวุธสำหรับทหาร จึงเรียกชื่อว่า "กลองชนะ" เพื่อเป็นมงคลนิมิตแก่กองทัพ ในขบวนพยุหยาตราชลมารคจะประกอบด้วยกองชนะ 4 สี ได้แก่
กลองชนะทอง
กลองชนะเงิน
กลองชนะเขียวลายเงิน
กลองชนะแดงลายทอง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
จำนวนการเข้าชม 463 ครั้ง