หมวดข้อมูลเกี่ยวกับพระราชพิธีเบื้องปลาย 

แตรฝรั่ง

แตรฝรั่ง : มีลักษณะปากบานคล้ายดอกลำโพง ในหนังสือกฎมณเฑียรบาลโบราณเรียกแตรชนิดหนึ่งว่า "แตรลางโพง" และในหมายรับสั่งครั้งรัชกาลที่ 1 เรียกว่า "แตรวิลันดา"
คงจะเป็นแตรที่ชาวฮอลันดานำเข้ามาเมืองไทยเป็นครั้งแรก เข้าใจว่าคงเป็นแตรชนิดเดียวกันนี้
และเหตุที่เรียกเครื่องดนตรีนี้ว่า "แตร" นั้น คงจะเรียกตามเสียง ที่ได้ยินเครื่องประโคมทั้งสองประเภทนี้
เป็นเครื่องประโคมสำหรับพระราชอิสริยยศพระมหากษัตริย์ โดยใช้ประโคมเวลาเสด็จพระราชดำเนินขบวนพยุหยาตรา
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอขอบคุณข้อมูลจาก : พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี
จำนวนการเข้าชม 496 ครั้ง