หมวดข้อมูลเกี่ยวกับพระราชพิธีเบื้องปลาย 

แตรงอน

แตรงอน : มีรูปร่างโค้งงอน ตอนปลายบาน เข้าใจว่าประดิษฐ์ขึ้นโดยเลียนแบบมาจากเขาสัตว์ ซึ่งเป็นเครื่องเป่าดั้งเดิมของมนุษย์
ไทยเราคงจะได้แบบอย่างเครื่องดนตรีนี้มาจากอินเดีย เพราะอินเดียมีแตรรูปนี้สำหรับเป่าเป็นสัญญาณในขบวนแห่และในงานพระราชพิธี ปัจจุบันแตรงอนใช้เป่าร่วมกับสังข์ในงานพระราชพิธี
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอขอบคุณข้อมูลจาก : พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี

จำนวนการเข้าชม 581 ครั้ง