ดาวน์โหลด 

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ มรดกศิลป์ แผ่นดินไทย ตอนที่ 50 อาภรณ์ภัณฑ์เรือกระบี่ปราบเมืองมาร และเรือกระบี่ราญรอนราพณ์

เรือกระบี่ปราบเมืองมาร และเรือกระบี่ราญรอนราพณ์ จะประดับอาภรณ์ภัณฑ์ประกอบด้วยผ้าดาดหลังคาคฤห์ที่เป็นผ้าสักหลาดสีแดง ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ท้องผ้าปักลายดาวกลีบบัว มีกรอบ 4 ชั้นล้อมโดยรอบท้องผ้า ชั้นที่ 1 ปักลายกรุงเชิงบนพื้นสีชมพู ชั้นที่ 2 ปักลายประจำยามก้ามปูบนพื้นสีเขียว
ชั้นที่ 3 ปักลายประจำยามก้ามปูใบเทศลายลูกฟักประจำยามใบเทศ และลายประจำยามใบเทศบนพื้นสีชมพู ชั้นที่ 4 ปักลายลูกฟักก้ามปูใบเทศบนพื้นสีเขียว มีผ้าหน้าจั่วแบ่งชั้นลายเป็น 5 ชั้น
ชั้นแรกปักลายพุ่มข้าวบิณฑ์ก้านต่อดอกบนพื้นสีแดง ชั้นที่ 2 ปักลายกรุงเชิงบนพื้นสีน้ำเงิน ชั้นที่ 3 ปักลายประจำยามลูกโซ่บนพื้นสีแดง ชั้นที่ 4 ปักลายดอกซีกดอกซ้อนบนพื้นสีเขียว
และชั้นที่ 5 ปักลายประจำยามลูกโซ่บนพื้นสีแดง ส่วนผ้าปีกนกเรือทั้งสองลำ เป็นทรงสี่เหลี่ยมคางหมู ลายทองแผ่ลวด ท้องผ้าปักลายประจำยามลูกโซ่ ล้อมรอบด้วยลายกรุยเชิงบนพื้นสีน้ำเงิน
สำหรับพระราชพิธีเสด็จเลียบพระนครทางชลมารคครั้งประวัติศาสตร์นี้ได้สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากรได้ซ่อมปิดทองลวดลายทองแผ่ลวด รวมทั้งจัดทำธงสามชายท้ายเรือทั้งสองลำใหม่ด้วยความประณีตงดงาม

ไฟล์แนบ
  

จำนวนการเข้าชม 231 ครั้ง