ดาวน์โหลด 

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ มรดกศิลป์ แผ่นดินไทย ตอนที่ 49 อาภรณ์ภัณฑ์เรือพาลีรั้งทวีปและเรือสุครีพครองเมือง

อาภรณ์ภัณฑ์สำหรับเรือพาลีรั้งทวีปและเรือสุครีพครองเมืองนั้น จะมีลักษณะคล้ายกันแตกต่างกันที่ลวดลายและสีพื้นบางส่วน ซึ่งผ้าดาดหลังคาคฤห์เรือใช้ผ้าสักหลาด
ลายทองแผ่ลวดปักเป็นลายดาวกลีบบัวมีกรอบ 4 ชั้น ล้อมโดยรอบท้องผ้า ชั้นที่ 1 เรือพาลีรั้งทวีปปักลายกรุยเชิงบนพื้นสีแดง ส่วนเรือสุครีพครองเมืองปักบนพื้นสีน้ำเงิน
ชั้นที่ 2 ปักลายลูกฟักก้ามปูเปลวใบเทศซึ่งเรือพาลีรั้งทวีปจะปักบนพื้นสีน้ำเงินแต่เรือสุครีพครองเมืองปักลวดลายบนพื้นสีเขียว ชั้นที่ 3 ปักลายประจำยามก้ามปูใบเทศลายลูกฟักประจำยามใบเทศ
และลายประจำยามใบเทศแตกต่างกันคือเรือพาลีรั้งทวีปปักบนพื้นสีเขียวส่วนสุครีพครองเมืองปักบนพื้นสีแดง ส่วนชั้นที่ 4 ปักลายลูกฟักก้ามปูเปลวใบเทศโดยเรือพาลีรั้งทวีปปักบนพื้นสีน้ำเงิน
ส่วนเรือสุครีพครองเมืองปักบนพื้นสีเขียว ผ้าหน้าจั่วเรือ ใช้ผ้าสักหลาดพื้นสีแดงทรงสามเหลี่ยมหน้าจั่วลายทองแผ่ลวดมี 4 ชั้น ชั้นแรกปักลายดาวกลีบบัวในกรอบสามเหลี่ยมบนพื้นสีแดง
ชั้นที่ 2 ปักลายกรุยเชิงในกรอบสามเหลี่ยมบนพื้นสีแดง ชั้นที่ 3 ปักลายประจำยามก้ามปูใบเทศ ลายลูกฟักประจำยามใบเทศและลายประจำยามใบเทศต่างกันที่การปักพื้นคือเรือพาลีรั้งทวีปปักสีเขียว
ส่วนสุครีพครองเมืองปักสีน้ำเงิน ส่วนชั้นที่ 4 ปักลายลูกฟักก้ามปูเปลวใบเทศแบ่งเป็นสีน้ำเงินและสีแดง สำหรับผ้าปีกนกเรือทั้งสองลำใช้ผ้าสีแดงทรงสี่เหลี่ยมคางหมูลายทองแผ่ลวดท้องผ้าปักลายดาวกลีบบัว
ล้อมรอบด้วยลายกรุยเชิงบนพื้นสีน้ำเงิน

ไฟล์แนบ
  

จำนวนการเข้าชม 256 ครั้ง