ดาวน์โหลด 

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ มรดกศิลป์ แผ่นดินไทย ตอนที่ 45 อาภรณ์ภัณฑ์เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์

งานศิลปกรรมอาภรณ์ภัณฑ์ของเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ใช้ผ้าในการประดับเรือพระที่นั่งเพื่อประกอบพระราชอิสริยยศ 4 ชนิด คือ ผ้าดาดหลังคาพระแท่นบัลลังก์กัญญาเรือพระที่นั่ง เป็นผ้าสักหลาดพื้นที่แดง ลายทองแผ่ลวด
ท้องผ้าปักลายพุ่มข้าวบิณฑ์ก้านแย่ง มีกรอบ 4 ชั้น ล้อมโดยรอบท้องผ้า ชั้นที่ 1 ปักลายกรุยเชิงบนพื้นสีเขียว ชั้นที่ 2   ปักลายดอกซีกดอกซ้อนบนพื้นสีเขียว ชั้นที่ 3 ปักลายประจำยามก้ามปูบนพื้นสีแดง
ชั้นที่ 4 ปักลายดอกซีกดอกซ้อนบนพื้นสีเขียวขนาดใหญ่ กว้าง 370 เซนติเมตร ยาว 462 เซนติเมตร ผ้าหน้าจั่วเรือพระที่นั่ง ขนาดสูง 112 เซนติเมตร ยาว 160 เซนติเมตร เป็นผ้าสักหลาดพื้นสีแดง ทรงสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ลายทองแผ่ลวด
ท้องผ้าปักลายพุ่มข้าวบิณฑ์ก้านแย่ง มีกรอบ 4 ชั้น ล้อมโดยรอบท้องผ้า ชั้นที่ 1 ปักลายกรุยเชิงบนพื้นสีเขียว ชั้นที่ 2 ปักลายดอกซีกดอกซ้อนบนพื้นสีเขียว ชั้นที่ 3 ปักลายประจำยามก้ามปูบนพื้นสีแดง
ชั้นที่ 4 ปักลายดอกซีกดอกซ้อนบนพื้นสีเขียว ผ้าม่านเรือพระที่นั่ง กว้าง 200 เซนติเมตร ยาว 233 เซนติเมตร เป็นผ้าสักหลาดพื้นสีแดง ลายทองแผ่ลวด ท้องผ้าปักลายพุ่มข้าวบิณฑ์ก้านแย่ง มีกรอบ 3 ชั้น ล้อมโดยรอบท้องผ้า
ชั้นที่ 1 ปักลายกรุงเชิงบนพื้นสีเขียว ชั้นที่ 2 ปักลาย ดอกซีกดอกซ้อนบนพื้นสีแดง ชั้นที่ 3 ปักลายประจำยามใบเทศบนพื้นสีเขียว และธงสามชายเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ กว้าง 150 เซนติเมตร ยาว 165 เซนติเมตร สูง 241 เซนติเมตร
เป็นผ้าสักหลาดพื้นสีแดง ปักดิ้นทั้งสองด้านเป็นลายเครือเถาใบเทศทั้งผืน คั่นด้วยลายกรุยเชิงในกรอบสามเหลี่ยมบนพื้นสีน้ำเงิน มีลายประจำยามก้ามปูล้อมรอบอีกชั้นหนึ่ง ชายธงแหลมมีสามชาย

ไฟล์แนบ
  

จำนวนการเข้าชม 312 ครั้ง