ดาวน์โหลด 

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ มรดกศิลป์ แผ่นดินไทย ตอนที่ 48 อาภรณ์ภัณฑ์เรือครุฑเหินเห็จและเรือครุฑเตร็จไตรจักร

อาภรณ์ภัณฑ์ของเรือครุฑเหินเห็จและครุฑเตร็จไตรจักร เรือรูปสัตว์ประเภทเหล่าแสนยากร ที่มีความสำคัญในการจัดขบวน ทั้งสองลำจะมีผ้าดาดหลังคาคฤห์ ที่ทำจากผ้าสักหลาดพื้นสีแดงทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ลายทองแผ่ลวดท้องผ้ากรุด้วยผ้าสักหลาดพื้นสีเขียวที่มุมปักลายค้างคาว มีกรอบ 4 ชั้นล้อมโดยรอบท้องผ้า ชั้นที่ 1 ปักลายกรุยเชิงบนพื้นสีแดง ชั้นที่ 2 ปักลายลูกฟักประจำยามก้ามปูใบเทศบนพื้นสีน้ำเงิน
ชั้นที่ 3 ปักลายประจำยามก้ามปูใบเทศ ลายลูกฟักประจำยามใบเทศ และลายกระจังใบเทศบนพื้นสีแดง ชั้นที่ 4 ปักลายลูกฟักประจำยามก้ามปูใบเทศบนพื้นสีน้ำเงิน ผ้าอย่างที่ 2 คือผ้าหน้าจั่วเรือทั้งสองลำจะใช้ผ้าสักหลาดพื้นสีแดง
ทรงสามเหลี่ยมหน้าจั่ว แบ่งชั้นลายเป็น 4 ชั้น ชั้นแรกปักลายดาวกลีบบัวในกรอบสามเหลี่ยมบนพื้นสีแดง ชั้นที่ 2 ปักลายกรุยเชิงในกรอบสามเหลี่ยมบนพื้นสีเขียว ชั้นที่ 3 ปักลายประจำยามก้ามปูใบเทศ ลายลูกฟักประจำยามใบเทศ
และลายกระจังใบเทศบนพื้นสีแดง และชั้นที่ 4 ปักลายลูกฟักประจำยามก้ามปูใบเทศบนพื้นสีน้ำเงิน สำหรับผ้าที่ใช้ประดับเรืออีกชนิดคือผ้าปีกนกทั้งสองลำถือเป็นเรือที่มีโขนเรือเป็นพญาครุฑจึงมีผ้าประดับที่แสดงถึงสัญลักษณ์เรียกว่าผ้าปีกนก
ทำจากผ้าสักหลาดพื้นสีแดง ทรงสี่เหลี่ยมคางหมู ลายทองแผ่ลวด ท้องผ้าปักลายประจำยามก้ามปูใบเทศสลับลายลูกฟักใบเทศ ล้อมรอบด้วยลายกรุยเชิงบนพื้นสีน้ำเงิน

ไฟล์แนบ
  

จำนวนการเข้าชม 278 ครั้ง