ดาวน์โหลด 

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ มรดกศิลป์ แผ่นดินไทย ตอนที่ 37 เรือพาลีรั้งทวีป และเรือสุครีพครองเมือง

เรือพาลีรั้งทวีป และเรือสุครีพครองเมือง เป็นเรือรูปสัตว์ในประเภทเรือเหล่าแสนยากร สร้างขึ้นในรัชกาลที่ 1 เรือพาลีรั้งทวีป โขนเรือแกะสลักเป็นรูปวานร หรือ ลิง สวมมงกุฎ มีร่างกาย สีเขียว สวมเครื่องประดับกาย
และผ้านุ่งลงรักปิดทองประดับกระจก ที่เรียกว่า พาลีรั้งทวีป มาจากเรื่องราวของพาลีผู้อาจหาญจากเรื่องรามเกียรติ์   ที่ทุกๆ เช้าจะข้ามทวีปจากฝั่งตะออกไปตะวันตกและจากเหนือไปใต้เพื่อกราบไหว้พระอาทิตย์
เขียนลวดลายเส้นฮ่อเป็นวงขน และลำตัวเช่นเดียวกับหัวโขนด้วยสีแดงเสน ชมพู ขาว และสีทอง ภายในลำเรือทาสีแดง ภายนอกทาสีดำประดับด้วยลายดอกพุดตานก้านต่อดอกเป็นการเขียนแบบลายรดน้ำ
ส่วนเรือสุครีพครองเมืองโขนเรือ เป็นรูปวานร (สุครีพ) สวมมงกุฎ ร่างกายสีแดง ใส่เครื่องประดับกาย และผ้านุ่งลงรักปิดทองประดับกระจกในเรื่องรามเกียรติ์นั้น สุครีพเป็นน้องชายของพาลี
ขึ้นครองอาณาจักรวานรได้ เพราะได้รับความการสนับสนุนจากหนุมานและพระราม ที่หัวเรือทั้งสองลำมีรูกลมใช้สำหรับติดตั้งปืนใหญ่ ขนาดความยาว 27.54 เมตร กว้าง 1.99 เมตร ความลึกถึงท้องเรือ 0.59 เมตร
มีกำลังพลลำละ 41 นายป ระกอบด้วย นายเรือ 1 นาย นายท้าย 2 นาย ฝีพาย  34 นาย คนถือธงท้าย 1 นาย พลสัญญาณ 1 นาย และคนกระทุ้งเส้าให้จังหวะ 2 นาย

ไฟล์แนบ
  

จำนวนการเข้าชม 362 ครั้ง