ดาวน์โหลด 

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ มรดกศิลป์ แผ่นดินไทย ตอนที่ 22 พระราชพิธีแห่พระพุทธรูปทางชลมารค

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ได้เสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในการพระราชพิธีสมโภช กรุงรัตนโกสินทร์ ครบ 200 ปี
ซึ่งมีการจัดพระราชพิธีสำคัญตลอดปี พ.ศ. 2525 หนึ่งในพระราชพิธีที่จัดขึ้นในปีนั้น คือการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค(น้อย) ในการอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ ไปยังสะพานพระพุทธยอดฟ้า ฝั่งธนบุรี และเชิญไปยังวงเวียนใหญ่
ก่อนที่จะอัญเชิญมาประดิษฐาน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงในวันที่ 12 เมษายน ถือเป็นพระราชพิธีแห่พระพุทธรูปทางชลมารคที่มีความสำคัญ และในวันที่ 20 ตุลาคมปีเดียวกันนั้น ยังมีการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค (ใหญ่)
ไปในการพระราชทานพระพุทธนวราชบพิตร ประจำกรุงเทพมหานคร ซึ่งพระพุทธนวราชบพิตรนั้น เป็นพระพุทธรูปสำคัญ ที่รัชกาลที่ 9 มีพระราชดำริให้จัดสร้างขึ้น เพื่อพระราชทานไปประดิษฐานยังศาลากลางจังหวัดทั่วราชอาณาจักร
เพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นสัญลักษณ์สำคัญแห่งความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับพสกนิกรของพระองค์ทุกหนแห่ง ซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดลำดับที่ 20 ที่ได้รับพระราชทาน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีอัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตรพระราชทานแก่กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสการเฉลิมฉลองสมโภชกรุงกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี

ไฟล์แนบ
  

จำนวนการเข้าชม 414 ครั้ง