ดาวน์โหลด 

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ มรดกศิลป์ แผ่นดินไทย ตอนที่ 20 ริ้วขบวนพยุหยาตราในพระราชพิธีสำคัญ

การจัดริ้วขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคในแม่น้ำเจ้าพระยาจะปรากฏสู่สายตาประชาชนไม่มากนักส่วนใหญ่เป็นพระราชพิธี หรือ รัฐพิธีสำคัญของบ้านเมือง ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นั้น
สามารถจำแนกการเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคไปในการพระราชพิธีสำคัญได้ 7  พระราชพิธี ได้แก่ พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน
นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 เสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดบางหว้าใหญ่ หรือ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหารในปัจจุบัน
และวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร พระราชพิธีแห่พระพุทธรูปที่อัญเชิญจากพระอารามแห่งหนึ่งไปประดิษฐาน ณ พระอารามอีกแห่งหนึ่งพระราชพิธีแห่พระสารีริกธาตุ หรือ แห่พระพุทธรูปสำคัญที่อัญเชิญมาจากต่างแดน
มีขึ้นสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 3  พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนิน เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้แก่ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยรัชกาลที่ 1 รัชกาลที่ 4 จนถึงรัชกาลที่ 9
เว้นแต่สมัยรัชกาลที่ 8 ที่มิได้มีการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีเนื่องในการพระบรมศพ และพระศพ คือการนำพระบรมศพหรือพระศพลงสู่เรือพระที่นั่งแห่ไปยังพระเมรุมาศเพื่อถวายพระเพลิง
และนำพระอัฐิและพระสรีรังคารลงสู่เรือแห่ไปลอยพระอัฐิและพระสรีรรังคาร  พระราชพิธีรับพระราชอาคันตุกะ เช่น การรับพระยาทวาย เจ้าเมืองทวายในดินแดนมอญ
ในสมัยรัชกาลที่ 1 รวมถึงพระราชพิธีลอยพระประทีป  ที่ปรากฏในสมัยรัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 3

ไฟล์แนบ
  

จำนวนการเข้าชม 387 ครั้ง