ดาวน์โหลด 

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ มรดกศิลป์ แผ่นดินไทย ตอนที่ 19 ขบวนพยุหยาตราน้อย

ขบวนพยุหยาตราน้อย จะใช้ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐิน  การจัดรูปขบวนแบ่งออกเป็น 2 สาย หากนับสายกลาง คือ เรือกลอง เรือตำรวจ
และเรือพระที่นั่งด้วยจะนับว่ามี 3 สาย โดยเรือที่ใช้ในขบวน ประกอบด้วย เรือพิฆาต 1 คู่  เรือดั้ง 7 คู่  เรือรูปสัตว์ 4 คู่ ลำดับจากหลังไปหน้า คือ เรือครุฑ เรือกระปี่ เรือพญาวานร เรืออสูร
เรือกลองนอก 1 เรือกลองใน 1 เรือตำรวจนอก 1 เรือตำรวจใน 1  เรือเอกชัย ทรงผ้าไตรหรือพระพุทธรูป หรือพุ่ม แล้วแต่งาน มีเครื่องสูง ธงสามชาย แตรสังข์  เรือคู่ชัก ใช้เรือเอกชัยเหินหาว
และเรือเอกชัยหลาวทอง มีแตรสังข์มโหระทึกลง  เรือพระที่นั่งลำทรง ใช้เรือศรีหรือเรือกิ่ง ทรงบัลลังก์กัญญา มีเครื่องสูง ธงสามชาย ถ้าเป็นเรือศรี งดธง เครื่องสูง เรือพระที่นั่งรอง
ใช้เรือศรี ทรงบัลลังก์กัญญา  เรือตำรวจตาม 2 คู่  เรือทหารแซง 2 คู่

ไฟล์แนบ
  

จำนวนการเข้าชม 322 ครั้ง