ดาวน์โหลด 

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ มรดกศิลป์ แผ่นดินไทย ตอนที่ 18 ขบวนพยุหยาตราใหญ่

การจัดขบวนพยุหยาตราใหญ่นั้น จะใช้ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน หรือ ในโอกาสสำคัญต่างๆ เช่น พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร
โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในสมัยโบราณ จะจัดรูปขบวนแห่เป็น 4 สาย รวมกับสายกลาง 1 สาย วางริ้วเป็น 5 ริ้ว  คือ เรือกลอง เรือตำรวจ และเรือพระที่นั่ง รวมเป็น 5 สาย
ใช้เรือในขบวนดังนี้ คือ เรือประตูหน้า 1 คู่  เรือพิฆาต 1 คู่  สายนอก เรือดั้ง 11 คู่  สายใน เรือรูปสัตว์ 4 คู่  เรียงลำดับจากหลังมาหน้า คือ เรือครุฑ เรือกระบี่ เรือพญาวานร เรืออสูร
เรือกลองนอก 1 เรือกลองใน 1 เรือตำรวจนอก 1 เรือตำรวจใน 1 เรือเอกชัย ทอดบุษบก ทรงผ้าไตร พระพุทธรูป หรือพุ่ม แล้วแต่งาน มีเครื่องสู ธงสามชาย  แตร  สังข์  เรือคู่ชัก ใช้เรือเอกชัยเหินหาว
และเรือเอกไชยหลาวทอง มีแตร สังข์ มโหระทึก ลง  เรือพระที่นั่งทรง ใช้เรือพระที่นั่งกิ่ง ทอดพระที่นั่งบุษบก มีเครื่องสูง ธงสามชาย เรือพลับพลา ใช้เรือพระที่นั่งศรี ทรงบัลลังก์กัญญา
เรือพระที่นั่งรอง ใช้เรือพระที่นั่งศรี ทรงบัลลังก์กัญญา เรือตำรวจตาม 1 คู่  เรือทหาร แซง 2  คู่ และเรือประตูหลัง 1 คู่

ไฟล์แนบ
  

จำนวนการเข้าชม 371 ครั้ง