กิจกรรมต่างๆ

การแสดงภายในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 14 - 19 ม.ค.62

การแสดงภายในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 7 - 13 ม.ค.62

การแสดงภายในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค.61 - 6 ม.ค.62

การแสดงภายในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 24 - 30 ธ.ค.61

การแสดงภายในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 17 - 23 ธ.ค.61

กิจกรรมปลูกฝังวินัยจราจร ในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”

กิจกรรมตอบคำถาม ทำงานเป็นทีม (Walk Rally)

การแสดงภายในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 9 - 16 ธ.ค.61