ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งความประสงค์ขอรับหนังสือสวดมนต์พระราชทาน

ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่ 18 กันยายน 2562

ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 สามารถดาวน์โหลดไฟล์บทสวดมนต์ตามรายละเอียดเนื้อหาภายใน

ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 สามารถดาวน์โหลดไฟล์บทสวดมนต์ตามรายละเอียดเนื้อหาภายใน

ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 สามารถดาวน์โหลดไฟล์บทสวดตามรายละเอียดเนื้อหาภายใน

ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนาถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่ 24 เมษายน 2562 สามารถดาวน์โหลดไฟล์บทสวดตามรายละเอียดเนื้อหาภายใน

ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่ 25 มีนาคม 2562 สามารถดาวน์โหลดไฟล์บทสวดมนต์ตามรายละเอียดเนื้อหาภายใน

ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 สามารถดาวน์โหลดไฟล์บทสวดมนต์ตามรายละเอียดเนื้อหาภายใน

ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่ 15 ตุลาคม 2561 สามารถดาวน์โหลดไฟล์บทสวดมนต์ตามรายละเอียดเนื้อหาภายใน

< 1 2 >