ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับ ผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก ด้วยการเป็นเจ้าของเลโก้ ภาพโมเสก พระบรมสาทิสลักษณ์ และเลโก้โมเดลจำลองพระราชกรณียกิจที่สำคัญ

ขอเชิญร่วมทำบุญในการร่วมซื้อของที่ระลึกงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ และทรงจักรยานนำพสกนิกรร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก จากพระลานพระราชวังดุสิต-คลองลัดโพธิ์ รวม 39 กิโลเมตร

นายกรัฐมนตรี พร้อมภริยา เยี่ยมชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ พร้อมร่วมสนุกช้อนมัจฉาพาโชค

ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์

“การบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ” ตอนที่ 21

“การบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ” ตอนที่ 20

“การบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ” ตอนที่ 19

“การบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ” ตอนที่ 18

< 1 2 3 4 5 6 7 8 >