ข่าวเด่น

สมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ความสำคัญของพิธีพระบรมราชาภิเษก