ข้อปฏิบัติ 

จุดให้บริการต่างๆ สำหรับประชาชน ในพื้นที่ ๖ โซน บริเวณงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

จำนวนการเข้าชม 1,052 ครั้ง