ข้อปฏิบัติ 

การปฏิบัติตัวของประชาชน ณ จุดคัดกรอง

การปฏิบัติตัวของประชาชน ณ จุดคัดกรอง
 
1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชน บัตรแสดงตน หนังสือเดินทาง ขณะเดินผ่านเครื่องตรวจกรุณายกขึ้นเสมอหูขวาเพื่อบันทึกภาพ 
2. เปิดกระเป๋าสัมภาระให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
3. ผู้ปกครองที่มากับเด็ก กรุณาพบเจ้าหน้าที่เพื่อทำบัตรคล้องคอ และ ให้เขียนชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้ปกครองติดไว้กับตัวเด็ก 
4. ผู้สูงอายุที่เดินไม่สะดวก จุดคัดกรองมีบริการรถเข็น วีลแชร์ 
5. หากมีโรคประจำตัวพกยาประจำตัวมาด้วย
6. หากมีปัญหาสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ชุดจิตอาสา
 
จำนวนการเข้าชม 2,401 ครั้ง