การเดินทาง 

การให้บริการขนส่งสาธารณะ ในเส้นทางรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ทีสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง)

MRT เปิดให้บริการรถไฟฟ้าและที่จอดรถฟรี เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับการเดินทางของประชาชน ช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT
ร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ขอแจ้งการเปิดให้บริการรถไฟฟ้า MRT สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) และรถไฟฟ้า MRT สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ฟรี ในวันที่ ๕ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตลอดระยะเวลาเปิดให้บริการ
และยังเปิดให้บริการที่จอดรถฟรี ณ อาคารจอดแล้วจร สายสีน้ำเงินและสีม่วง ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
นอกจากนี้ ยังมี Shuttle Bus เชื่อมต่อ ณ MRT สถานีหัวลำโพง สถานีเพชรบุรี สถานีลาดพร้าว และสถานีตลาดบางใหญ่ ระหว่างวันที่ ๒ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางในช่วงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นอกจากนั้น BEM ยังได้ร่วมกับ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) จัดรถบริการรับ-ส่ง ประชาชน ฟรี ณ MRT สถานีหัวลำโพง ไปยังจุดพักคอยวัดเทพศิรินทร์ ในวันที่ ๕ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ - ๒๔.๐๐ น.
และตั้งจุดบริการอาหารและน้ำดื่ม ณ MRT สถานีหัวลำโพง และจุดบริการน้ำดื่ม ณ สถานีลาดพร้าว ในวันที่ ๔ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พร้อมหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น (เฉพาะวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒) ณ สถานีหัวลำโพง
บริเวณชั้นออกบัตรโดยสาร ทางเข้า - ออก ๒ และ ๓ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางในช่วงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อีกด้วย
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลโทร. ๐-๒๖๒๔-๕๒๐๐
 
 
 
 
 
จำนวนการเข้าชม 3,865 ครั้ง