ข่าวประชาสัมพันธ์ 

แผนการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และ แผนการถ่ายทอดเสียง งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

จำนวนการเข้าชม 1,977 ครั้ง