ข่าวเด่น 
เชิญชวนประชาชนร่วมชมการซักซ้อมริ้วขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค วันที่ ๒๑ และ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒ ตามเส้นทางและเวลาที่ขบวนผ่าน
ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทย ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒   ชมการฝึกซักซ้อมริ้วขบวนพยุหยาตราทางสถลมารคจากพระบรมมหาราชวัง ไปยังวั...
รัฐบาลขอเชิญชวนชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค
      รัฐบาลขอเชิญชวนชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทา...
ขอเชิญชวนร่วมประดับตราสัญลักษณ์ พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ตามอาคารบ้านเรือน ส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
ขอเชิญชวนร่วมประดับตราสัญลักษณ์ พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ตามอาคารบ้านเรือน ส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ ...
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แบบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
วันนี้ (๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานแถลงข่าวแบบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยรองนายกรัฐมนตรี เ...
กระทรวงมหาดไทย ทำพิธีเชิญคนโทน้ำอภิเษกจากวัดสุทัศนเทพวรารามไปยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ช่วงเช้าวันนี้ 19 เมษายน 2562  ที่วัดสุทัศนเทพวราราม กระทรวงมหาดไทย ได้ทำพิธีเชิญคนโทน้ำอภิเษกจากวัดสุทัศนเทพวรารามไปยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยในเวลา 06:45 น. พลเอก อนุพงศ์ ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักพระราชวัง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
นายกรัฐมนตรี เปิดเผยหมายกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงพฤษภาคม 2562
รองนายกรัฐมนตรี เผยความคืบหน้าการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมเชิญชวนประชาชนสวมใส่เสื้อสีเหลือง ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยพร้อมเพรียงกัน
กองบัญชาการตำรวจนครบาล แจ้งปิดการจราจร 40 เส้นทาง เพื่อซักซ้อมงานพระราชพิธีฯ วันที่ 21 เม.ย. 2562
กองบัญชาการตำรวจนครบาล แจ้งปิดการจราจรเส้นทางขบวนเชิญน้ำอภิเษก วันที่ 18 - 19 เมษายน 2562